Om laiven/vaskelapp

Dette er en fantastylaiv i veiskillesettingen med moderat nivå av magi og overnaturlige hendelser.

Vi legger opp til spill på ulike nivå, både storpolitikk, lokalpolitikk og personlige forhold. Hovedfokuset er at tre klaner fra Kastarundt møtes til ting på nøytral grunn.

Overnatting vil i hovedsak være telt i trøndersk natur. Spillerne må stille med det meste av maten selv.

Vi vil bestrebe oss for å få til en god blanding av spillere fra forskjellige landsdeler og gamle og ferske spillere.

Noen prinsipper vi lager denne laiven etter:

 • Vi ønsker å lage en fantasy-laiv der det å ha det gøy står i fokus og der vi presenterer og i fellesskap utvikler Fjellfolket.
 • De fleste rollene vil være Fjellfolk, men noen utlendinger kan komme til å dukke opp. Dette vil være roller med en ganske spesifikk funksjon for laiven, så det blir begrenset mulighet til å komme med gamle roller.
 • Hovedlinjen for laiven er at tre klaner møtes for å ta noen felles beslutninger. Vi vil jobbe for at denne prosessen innvolverer så mange av spillerne som mulig og ikke blir forbeholdt noen få «mektige» roller. Ut over dette vil vi sørge for plott på flere plan, både det politiske og det personlige.
 • Mye plottrelatert informasjon vil være skjult for mange spillere, og vi praktiserer ikke fullstendig åpenhet. Målet er likevel at all sentral informasjon vil finnes blant spillerne eller på laivområdet fra starten av laiven av.
 • Vi legger ikke opp til at eksterne hendelser skal drive spillet. Fra tid inn er det spillerne som vil ha ansvaret for fremdriften i laiven. Vårt mål er å fasilitere, ikke styre, og legge mest mulig av våre føringer inn i rollene på forhånd. Det er mulig det vil dukke opp ting utenfra også, men det er ingen grunn til å sitte og vente på dem.
 • Vi legger opp til fokus på roller og plott heller enn voldelig konflikt. Forvent ikke horder av SIS.
 • Maginivået på laiven vil være moderat. Det vil si at det kan forekomme overnaturlige elementer, men det vil ikke være mange av dem. Svært få, om noen, roller vil ha magiske evner.
 • Arrangørene vil stå ansvarlige for ferdige roller til laiven. Vi ønsker likevel innspill fra spillerne til rollene, og vil sørge for å ha kontakt med alle spillerne før ferdige roller blir sendt ut.
 • Mye av klanenes indre liv og særegenheter vil være opp til spillerne å utvikle i fellesskap.
 • Dette er i utgangspunktet ikke en laiv for barn, og vi vil først og fremst legge til rette for spillere over 16 år. Foreldre som vil delta kan ta med seg barn, men det vil i utgangspunktet være foreldrenes ansvar å ta seg av, og aktivisere dem.

 Hva forventer vi av spillerne?

 • At de seg inn i den utvalgte informasjonen som blir tilsendt og finnes på veiskillewikien.
 • Det er ikke nødvendig å lese hele wikien, men vi vil oppgi et utvalg sider vi forventer at du setter deg inn i.
 • Passende kostymer, men du trenger ikke ha fagbrev i søm.
 • At de deltar i gruppa med planlegging i forkant (arrangørene vil tilrettelegge).
 • Spør arrangørene når de lurer på noe
 • At de bidrar med aktivt spill og selv sørger for at det skjer noe.

 Hva kan spillerne forvente av oss?

 • Presis overholding av tidfrister
 • Vi gir ut ferdig rolle med mulighet for å komme med egne innspill
 • Vi stiller med et av de fineste laivområdene i den fineste delen av landet, med stabilt trøndersk sommervær. (*kremt kremt*)
 • God informasjon om hvordan laiven praktisk gjennomføres
 • Transport fra Trondheim til laivstedet (merk, egenandel)

Kommentarer er stengt.